Aidea AS søker lån med pant i selskapet og vurderes solgt.

 

Om Aidea AS

Aidea har pr. 2018 et framførbart underskudd på litt over 400 000 kroner. En  skattefordel på over 92 000 kroner.

Selskapet har ingen gjeld, men mangler likvide midler. Det ventes fordringer for rundt 10 000 kroner ved årsskiftet 2018 / 2019.

Selskapet er derfor på søk etter et bedriftslån fra en bedrift i samme bransjeområde og med samme formålsparagraf i vedtektene.  Aidea AS ønsker å låne kr. 50.000,- som tilbakebetales med 20% rente over 3 år. Dersom lånet eller et avdrag ikke innfris overtar låntakeren selskapet og skattefordelen.

Selskapet vurderes også solgt, for en sum tilsvarende verdien av framførbart underskudd og inventar ellers (betalingsterminal, konti, dokumenter og andre verdier).

Interesserte bes ta kontakt på mail@aidea.no eller telefon 21 68 88 68.

Aidea AS har alltid hatt autorisert regnskapsfører. Regnskapsfører i dag er Hege Olaussen i Tenura Regnskap AS.

Link til Proff.no

Vedtektfestet formål:

Salgsoppdrag eller konsulentoppdrag fakturert på timebasis eller  provisjon for eksterne oppdragsgivere, utgivelse av egne  publikasjoner, som nettsted, magasiner og blader. Selskapet skal  også jobbe med oppstartsvirksomheter for eksterne oppdragsgivere og  med egne prosjekter. Selskapet skal også drive med produksjon og salg  av smoothie. Selskapet kan også drive forretningsvirksomhet som hører  inn under beskrivelsen, herunder å delta i andre selskaper med  liknende virksomhet, kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre  seg interessert i andre foretagender.

Virksomhet/art/bransje:

Telefonsalgoppdrag innen de fleste bransjer business to business.  Informasjon og kommunikasjon for oppdragsgiver som å ringe, besøke  bedrifter og gjøre spørreundersøkelser eller informere om  produkter/tjenester til oppdragsgiver. Bedriftsrådgivning og annen  administrativ rådgivning. Produksjon og salg av smoothie.