salgstjenester

konsulent-tjenester

rydding og renovasjon

Sommeren 2019 ryddet jeg over et
tonn søppel i Oslos bynære skoger.
(se www.ren.kobling.no for mer informasjon).
Vil du ha tomta di fjernet for søppel og avfall?
Jeg tar jobben. Plukker opp alt av avfall
på området, sorterer det så godt det
lar seg gjøre og leverer til avfalls stasjon.
Pris etter avtale.
Ta kontakt for befaring og pristilbud.

aidea as | org nr 994 146 432 | telefon 97 18 20 40