WE = ME

Det er bare undertegnede som jobber i Aidea per i dag.

John Tvedt